Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące dostępnych materiałów, technologii lub chciałbyś pozyskać więcej informacji na temat świadczonych przez nasz usług, nie wahaj się zadać pytania.

 

Norbert JAKUBIK
Dyrektor operacyjny
norbert.jakubik@rcit.pl
+48 533 580 280

Aldona WINIARSKA
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
aldona.winiarska@rcit.pl
+48 537 315 015

 

Michał WOLSKI
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
michal.wolski@rcit.pl
+48 693 500 089

 

 

RADOMSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII SP. Z O.O. z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom, NIP: 796-296-14-79; Kapitał Zakładowy 41.016.000 PLN; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000451267