Czym się zajmujemy?

PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI!

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. powstało z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pod marką Infinitech3D zajmujemy się wdrażaniem unikalnych rozwiązań technologicznych dla wytwarzania produktów zleconych przez klientów lub powstających w naszych własnych projektach służących wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Osią nowych rozwiązań technologicznych i produktowych jest wykorzystanie druku 3D w szerokim zakresie materiałów i w najnowocześniejszych technikach przyrostowych. 

 

Nasi partnerzy

Dzięki naszym partnerom rozwijamy produkty i usługi o unikalnej wartości w zakresie projektów B+R, technologii addytywnych i technologii ubytkowych