Studium przypadku - Tarel

Stempel do chłodzenia konformalnego

KLIENT:
TAREL Sp. z o.o.

PRZEMYSŁ:
APARATURA ELEKTRYCZNA

POTRZEBA:
SKRÓCENIE CZASU CHŁODZENIA, PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI

ROZWIĄZANIE:
OPTYMALIZACJA PROJEKTU CHŁODZENIA Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ADDYTYWNEJ DO WYTWORZENIA STEMPLA

Rezultat: redukcja czasu chłodzenia