Studium przypadku - GLINIK

STUDIUM PRZYPADKU

KLIENT:
NiUW Glinik

PRZEMYSŁ:
Górniczy

POTRZEBA:
Zrobotyzowanie stanowiska do napawania gryzów do świdrów trójgryzowych

ROZWIĄZANIE:
Uszlachetnienie powierzchni zębów gryza 17,5’ za pomocą technologii LDT z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych 5 osi

ZASTOSOWANY MATERIAŁ:
Proszek 1559-40-65% 4590 firmy Höganäs. (Węglik wolframu w osnowie stopu niklu)

TWARDOŚĆ WARSTWY:
Węglik wolframu: średnio 2580HV1
Osnowa: średnio 599HV1