Aktualności

Kolejny dofinansowany projekt RCIT-u

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. 29 listopada 2019 roku podpisało umowę na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej przyrostowego odtwarzania, regeneracji oraz udoskonalania części instalacji wytwórczych dla przedsiębiorstw branży naftowej
i chemicznej – w celu redukcji czasu i kosztów ich pozyskania”
wybranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza/2019”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii przyrostowego odtwarzania i regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń, których pozyskanie w tradycyjnych technikach wytwarzania oznacza wysoki koszt oraz długi czas oczekiwania poprzez konieczność stworzenia oprzyrządowania do wykonywania odlewów. Techniki przyrostowe – druk przestrzenny z wykorzystaniem proszków metalowych: SLM (selektywne spiekanie w ramach wykładanych warstw proszku) lub LDT (spiek proszku w miejscu jego podawania dyszami), pozwala w czasie kilku dni odtworzyć część, poddać ją obróbce cieplnej lub termiczno-ciśnieniowej (HIP), a następnie dokonać wykańczającej obróbki powierzchniowej. Opracowanie i wdrożenie kompletnej technologii staje się możliwe dzięki postępowi w konstrukcji urządzeń do druku 3D oraz pracom badawczo-rozwojowym nad technikami obróbki postprocesowej, w których mają udział członkowie konsorcjum. Odtwarzane części mogą, dzięki rozwojowi technik druku i obróbki, odtworzyć pełną funkcjonalność oryginałów, a także ich walory użytkowe.

Partnerem projektu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie.

RCIT partnerem w projekcie dofinansowanym ze środków UE

Z przyjemnością informujemy, że RCIT wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Odlewnictwa będą realizowali projekt pn.  „Wykorzystanie technologii przyrostowej (DLD -Direct Laser Deposition) oraz SLM (Selective Laser Melting) do wykonywania elementów form metalowych w technologii odlewania ciśnieniowego i kokilowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

W projekcie na wybranych przykładach wykorzystując technikę przyrostową DLD - Direct Laser Deposition oraz Selective Laser Melting z dedykowanych proszków metalowych przewiduje się wykonanie elementów do form metalowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych. Celem projektu jest opracowanie gotowej do stosowania i rozpoczęcie sprzedaży wkładek drukowanych w technologii druku 3D z chłodzeniem konformalnym do form metalowych. Efektem projektu będzie skrócony cykl wtrysku oraz zwiększenie trwałość wkładek.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.iod.krakow.pl

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 9-11 września br. w ramach projektu „Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego” odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Celem projektu jest wypracowanie koncepcji długofalowej współpracy naukowo-biznesowej Radomskiego Klastra Metalowego  z Polo Meccatronica – biznesowym hubem mechatronicznym regionu Trentino oraz regionalną agencją rozwoju przemysłu i biznesu regionu Trentino Sviluppo. Projekt dofinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W skład delegacji weszli przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej,  Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu - Sieci Badawczej Łukasiewicz; Techmatik S.A.; Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. Podczas wizyty członkowie delegacji odwiedzili następujące firmy: Trentino Sviluppo S.p.A, Bonfiglioli Mechatronic Research SPA, Novotic Srl, Prom Facility, RK Srl, Capi Group srl, Latte Trento oraz Bruno Kessler Foundation.

W listopadzie br. zaplanowana jest wizyta przedstawicieli firm z regionu Trentiono w Radomiu.

Współpraca RCIT-u z PKN ORLEN

ORLEN Serwis testuje w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU Płocku wirnik pompy wykonany metodą druku 3D przez Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Obecnie wirnik pompy przechodzi testy w warunkach przemysłowych, które rozpoczęły się pod koniec marca na instalacji MEK-TOL i potrwają do czerwca tego roku. Z informacji uzyskanych z PKN ORLEN wiemy, że zarówno uruchomienie, jak i dotychczasowa praca pompy przebiega bez zakłóceń. Jeżeli testy wypadną pomyślnie będzie to pierwszy komponent na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN wyprodukowany w technologii 3D, który wyznaczy zasady korzystania z innowacyjnej metody przyrostowej dla przemysłu rafineryjnego. Jesteśmy dobrej myśli i liczymy na dalszą współpracę z branżą paliwową.

Wdrożenie wydrukowanej wkładki formującej

Prezentujemy Państwu kolejną innowację w naszej firmie.


Czas cyklu zmniejszony o ponad połowę, zwiększona dokładność kształtu oraz wyższa jakość wyprasek - to korzyści uzyskane przez Formaster (właściciel marki DAFI) z zastosowania chłodzonej konformalnie wkładki do formy wtryskowej wydrukowanej w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii na  drukarce Concept Laser M2.

Oczekuje się, że zastosowanie chłodzenia konformacyjnego do pozostałej części procesu wtryskiwania dodatkowo skróci czas cyklu. Wkładka została poddana symulacji przy użyciu Moldex3D - oprogramowania umożliwiającego symulację procesu w celu dalszej optymalizacji oferowanego rozwiązania.

Wizyta Pani Minister Jadwigi Emilewicz w RCIT

W dniu 28 marca br. w siedzibie Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii  miała miejsce konferencja prasowa inaugurująca projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pn. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, w której uczestniczyli minister przedsiębiorczości i technologii pani Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek Senatu pan Adam Bielan, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów pan Marek Suski oraz Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu pan Paweł Kolczyński.

Zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest przybliżanie przedsiębiorcom tematyki przemysłu 4.0 a także proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne, budowanie sieci kooperacyjnych i dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne. Jej celem jest również dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. Rolą fundacji jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w dostosowaniu się do wymagań czwartej rewolucji przemysłowej poprzez doradztwo, szkolenia oraz aktywne stymulowanie rynku. Fundacją kierować będzie pan Andrzej Soldaty – twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 oraz współtwórca koncepcji Platformy Przemysłu Przyszłości.

Po konferencji jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii oraz zwiedzić zakład produkcyjny. Prezes Spółki pan Jarosław Szewczyk opowiedział o projektach realizowanych przez RCIT, wykorzystywanych technologiach i wprowadzanych innowacjach.

Zakończone prototypowanie w projekcie „Napawanie”

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii z dumą prezentuje gotowy prototyp górniczej głowicy wiertniczej z uszlachetnioną powierzchnią przy użyciu technologii LDT.

Wysoka jakość napawanej powierzchni naniesiona za pomocą unikatowej drukarki RPMI 557 została potwierdzona przez badania materiałowe.

Proponowana technologia LDT przewyższa konwencjonalne ręczne nakładanie twardych powierzchni pod względem dokładności, wydajności i jakości. Napawanie i uszlachetnianie to nowa usługa oferowana przez RCIT.

Wydrukowaliśmy prototyp elementu silnika lotniczego

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii wydrukowało prototyp elementu silnika lotniczego.


RCITna zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej zrealizował projekt wydruku kadłuba wlotowego silnika dwuprzepływowego. Projekt polegał na wydruku detalu w technologii SLM, zespawaniu elementów oraz finalnej obróbce CNC.


Wytworzenie technologią przyrostową elementu było jedną z pierwszych tego typu prób w Polsce.

Współpraca z POLREGIO

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii wykonało na zlecenie POLREGIO makietę nowego czoła pociągu ED72 w skali 1:2.

Premiera zmodernizowanego EZT miała miejsce w Gdańsku podczas targów TRAKO 2017.

Makieta została wykonana w technologii SLA.

Ambasador Stanów Zjednoczonych️ w Polsce

Paul W. Jones, ambasador Stanów Zjednoczonych️ w Polsce, gościł w dniach 11-12 października 2017 w Radomiu.  Pan Ambasador był również gościem Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii.

Podczas spotkania z pracownikami RCIT goście zwiedzili zakład produkcyjny oraz zostały zaprezentowane im technologie, nad którymi obecnie pracujemy. Jarosław Szewczyk Prezes Zarządu Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, który pełnił rolę gospodarza, poruszył kwestię związaną z wyzwaniami, jakie stoją przed radomskim centrum przyrostowym.

Wizyta Ambasadora miała charakter oficjalny.

RCIiT wydrukował karoserię pojazdu dostawczego ELVI

Projekt  wydruku karoserii pojazdu w skali 1:1  był realizowany na zlecenie URSUS S.A. i obejmował przeprojektowanie modeli powierzchniowych, wydruk oraz częściowe przygotowanie elementów pod dalsze prace wykończeniowe. 

Skala przedsięwzięcia była ogromna. Wydruk w technologii SLA (Stereolitografia) trwał przeszło 720 godz. łącznie z przerwami technologicznymi m.in. na uzupełnianie materiału budulcowego. Wydruk wykonano na jednej z największych na świecie drukarek 3D. Wymiary pola roboczego maszyny to 1500x750x550 mm.

Samochód dostawczy ELVI został zaprezentowany na targach przemysłowych w kwietniu br. w Hanowerze.